Mode på 2010-talet

Mode är ofta en bra spegelbild av samhället i stort. Genom att titta närmare på mode kan vi se vilka trender som genomsyrar samtiden och försöka förutsäga vad som händer härnäst. Vi kan redan nu summera de första åren av 2010-talet när det gäller mode. Även om det kan upplevas som spretigt står det klart att det finns några trender som har brett ut sig mer än andra. Några trender är också på tillbakagång till förmån för andra idéer. Det visar hur snabbt modehjulet snurrar i vår tid när varje trend endast har några års livslängd.

Hipster guy using digital tablet in home office

Modetrenden som är allra mest definierande för det tidiga 2010-talet kan vara hipsterkulturen. Det är en relativt svårdefinierad kultur eftersom den innehåller många olika klädstilar och uttryckliga livsåskådningar. Ändå har den några gemensamma drag som är tydliga i modebranschen. En konkret aspekt är skägget som hade sin peak runt 2010 och ett par år framåt. I kombination med kläder som skulle ha en genuin känsla – i motsats till snofsiga och uppklädda skjortor – var det ett stilideal bland unga i framför allt större städer. Numera tycks hipsterstilen vara på väg att försvinna, men som allt mode lär det återkomma i sinom tid.

En av de hetare trenderna i mitten av 2010-talet har varit afrikanskt mode. Det tar sin inspiration från klassiska afrikanska kläder som sarongen och många modeskapare adderar sedan sin egen stil till det. En säregen aspekt av det är det färgglada temat. Oavsett om det rör sig om turkost, blått, rött eller gult är det grälla färger som gäller – gärna i oväntade kombinationer – vilket gör den afrikanska utstyrseln till ett uppmärksammat plagg. Kläder inspirerade av afrikanskt mode har visats upp på några av de största modemässorna i världen.

Modets natur är att det kommer och går. Det betyder att många modeskapare tar inspiration från gårdagens idéer för att skapa något nytt. En av trenderna som har återkommit på 2010-talet är skatemodet. Det har länge funnits en subkultur för skateintresserade och deras estetik har varit någorlunda välavgränsad med särskilda märken som specialiserat sig i genren. De har nu fått en stark återkomst.

Leave a Reply

mts_schema