Barnmode

Barnmode, det vill säga kläder särskilt skapade för barn och med barn i åtanke, är en sådan självklarhet idag att det kan vara svårt att föreställa sig att det inte alltid har varit så. Faktum är dock att barnkläder är ett relativt modernt begrepp, som egentligen bara har existerat i mer utbredd form under 1900-talet. Under tidigare århundraden har barn istället burit vad som kan beskrivas som små versioner av vuxenkläder – barn kläddes med andra ord på samma sätt som vuxna.

Även idag avspeglas självklart det nuvarande vuxenmodet i barnmodet. Skillnaden är dock att kläderna anpassas efter barnen när det gäller funktion – när man designar barnkläder tar man hänsyn till att de ska tillåta mer rörelse än vuxenkläderna, för att kläderna ska sitta bekvämt och för att barnen ska kunna leka obehindrat i dem.

Barnkläder började verkligen bli populära i samband med att det blev allt mer vanligare med fabrikstillverkade kläder, istället för skräddarsydda kläder, som varit normen tidigare. Det var också i och med att konfektionsindustrin växte sig större som barnkläderna började utvecklas mot att vara mer praktiska. I Sverige gick utvecklingen från 1930-talet och framåt mot att barnkläderna skulle vara både funktionsenliga och billiga, något som var en följd av en medveten satsning. Efter att barnbidraget infördes år 1948 gav det dessutom föräldrar ökade möjligheter att köpa bra kläder till sina barn.boy-773619_960_720

Det är många val som är viktiga att göra rätt för att ett barnklädesplagg ska sälja. Det gäller till exempel att välja knäppningar och spänningar som är lätta och bekväma att använda, att plagget passar barns särskilda kroppsproportioner och att tygvalet passar just barnkläder. Det sistnämnda gäller inte bara mönster och färger, utan också material. Något som föräldrar idag lägger allt större vikt vid är att kläderna som deras barn bär ska vara tillverkade i naturmaterial, och inte syntetiska material som kan framkalla allergiska reaktioner. Många föredrar även att textilen är framställd på ekologisk väg.

En annan aktuell debatt gällande barnmode är hur de delas in efter kön. Traditionellt är till exempel rosa en ”flickfärg” och blått en ”pojkfärg”, men allt fler föräldrar anstränger sig nu för att medvetet välja könsneutrala kläder, eller gå stick i stäv mot rådande norm. Precis som vuxenmodet fortsätter på det sättet barnmodet att utvecklas.

Leave a Reply

mts_schema